Landskap+ ble stiftet i 2018 og drives av landskapsarkitekt MNLA Andreas Vadum. Andreas har bred erfaring med prosjektering, fra konseptutvikling til detaljnivå. Ved siden av å være landskapsarkitekt har han bakgrunn fra kunstfag innen visuell kunst og landskapsplanlegging med økologiske grunnprinsipper.

Landskap+ planlegger og formgir store og små prosjekter, fra by- og stedsutvikling til sameier, borettslag og hager. Vi finner de gode løsningene og bistår i hele prosessen fra første skisse til ferdigstilte anlegg.

God planlegging er nøkkelen til et vellykket prosjekt, Landskap+ bistår med faglig ekspertise hele veien.

Ni punkter for et godt prosjekt:

Landskapet først

Landskapet setter premisser for et hvert prosjekt. Geologi, hydrologi, terreng, økologi, bebyggelse, infrastruktur, lokalklima, kulturarv mm. inngår som byggeklosser i landskapene vi lever i.

Varighet

Solide materialer, riktige planter, levende jord skaper varighet. Vi oppmuntrer til å bruke lokale materialer, gjenbruk, kortreiste landskap, levende jord, stedegen vegetasjon.

Optimalisering av eiendommens verdi

Studier viser en klar sammenheng mellom attraktive landskap og verdi, oppgradering av uteareal hever eiendomsverdien i nærområdet.

Kindereggeffekten

Bred bærekraft er lønnsomt for miljø, samfunn og økonomi.

Supernatur

Et robust landskapsgrep som gir gode, funksjonelle uterom for menneskene som lever der samtidig som det legges til rette for økologiske funksjoner. Dette krever gode strategier for en rekke faktorer som innarbeides i prosjektet. Håndtering av overvann, plantevalg som stimulerer biologisk mangfold, innehold av spiselige vekster mm. gir landskap med mening.

Konsept

Et godt konsept skal være dynamisk og varig.

Skreddersydde, funksjonelle og fleksible løsninger tilpasset stedet. Rene linjer, funksjonelle løsninger, frodig vegetasjon og enkelt å drifte. Vi leverer enkle og stilrene grep etter den nordiske modellen.

Byøkologi

Vi skaper gode, menneskelige habitat som samhandler med natur og bidrar til å opprettholde urbane økosystemtjenester.

Samskaping

De beste prosjektene skapes sammen. Forankring i lokalmiljøet er en suksessfaktor som bidrar til delaktighet, stolthet og tilhørighet. Dette er viktige mekanismer som gjerne føre til økt omsorg og bevissthet i forhold til å ta vare på stedene våre.

Resultat

Et produkt som står seg over tid. Bruk av varige materialer gir bestandighet, rett artsvalg gir frodighet og levedyktige landskap, forankring i lokalmiljø og brukergrupper gir eierskap og tilhørighet. Vi fronter bærekraft gjennom å sikre landskap av høy kvalitet, det gir robuste prosjekter som har lang levetid.