Multiparken, Oslo

Oppgradering av et nedslitt, utdatert fellesareal i sameie i Oslo til et flerfunksjonelt uterom med paviljong, grillplass, lekestativ, treningsapparater, grusbane og spiselige vekster.

Multipark

Området har fått en rekke nye attraksjoner som inviterer til bruk, både for små og store. Sentralt i parken er det plassert en paviljong med sitteplasser, bord og grill. Nye lekestativ for barna og treningsapparater for de voksne. I forlengelsen av paviljongen er det plassert en grusplass for aktiviteter og ballspill som petanque, volleyball eller basketball. Enkelte av de eksisterende elementene, som for eksempel den gamle lekebilen, er bevart og settes i stand og gis et nytt liv.

Paviljongen

Paviljongen er en åpen pergola som henvender seg ut mot parken, fra benkene i paviljongen har man utsikt til alle parkens elementer. Den er bygget i malmfuru som gir varighet og minimalt med vedlikehold. Gulvet er støpt i betong og stolpene er festet i spesialbygde stolpesko av kortenstål.

Spiselige landskap

Ny beplantning av frukttrær og bærbusker inngår som en del av komposisjonen i Multiparken. Vegetasjon er plassert som romdannende elementer og gir struktur i parken, i tillegg kan beboerne glede seg over frukt og bær utover sesongen.