Ammerudlia brl.

Ammerudlia borettslag er Oslos største og Norges nest største borettslag. Det består av 4 store blokker a 14 etasjer med 982 leiligheter og ca 3000 beboere, de har rause uteområder på ca. 50 000 m2. Borettslaget ble bygget i 1967 og er oppført på Byantikvarens gule liste. Bomiljøet er flerkulturelt, med en stor andel kommunale leiligheter. Forholdene har til dels vært nedslitt og selv om grøntarealene er store, med gressplener, busker og trær, innbyr de lite til opphold.

OBOS BÆREKRAFTPRIS 2022

Borettslaget har de siste årene vært gjennom en oppgraderingsprosess. Ønsker og ambisjoner er store. Et hovedmål har vært å skape flere møteplasser, tilrettelegge for sosialt samvær og få i gang flere positive aktiviteter. Etter flere år med målrettet planlegging har borettslaget gjennomgått en storstilt oppgradering. I 2022 ble de kåret til vinner av OBOS Bærekraftpris av en fagjuryen bestående av Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Jonas Holm fra Sintef og Astrid Arnslett fra Cicerio og Birgitte Molstad i OBOS.

Juryen har lagt vekt på om prosjektene gjør noe ekstra utover vanlig vedlikeholdsbehov. Det mener vi at Ammerudlia borettslag har gjort. De har vist nytenkning og har hatt evnen til å få mye ut av investerte midler. De har gjort en rekke større og mindre tiltak, som samlet gir et imponerende bærekraftsløft, sier juryleder Nohre-Walldén.

Oppgradering av utemiljø med beplanting på rundt 1600 kvadratmeter nye arealer som ikke tidligere var beplantet tilrettelegger for biomangfold. I tillegg bidrar det grønne til overvannshåndtering som resulterer i rundt 95 prosent redusert utslipp på offentlig nett.

https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-barekraftpris/

https://www.bygg.no/ammerudlia-vant-obos-baerekraftspris/1500781!/

https://nyheter.byggfakta.no/ammerudlia-borettslag-vant-baerekraftpris-278444/nyhet.html

NYE SITTE- OG MØTEPLASSER

Formålet har vært å skape attraktive uterom som inviterer til møter på tvers av alder og kultur, som binder folk sammen og styrker beboernes tilhørighet til stedet. Plassene er omkranset av spiselige vekster: bærbusker og frukttrær. Spiselige vekster er noe som alle har et forhold til og kan fungere som fellesnevner for beboerne. Sitteplassene utstyres med spesialdesignede utemøbelsett for Ammerudlia brl, et samarbeidsprosjekt med styret, landskapsarkitekt Andreas Vadum og OBOS Prosjekt, de er bygget på Ullersmo Landsfengsel.

GRØNNE, BLOMSTRENDE INNGANGSPARTIER

Prioritering av plantefeltene langs fasadene er en rask og effektiv måte å gi inngangspartiene et reelt løft. Plantefeltene er beplantet med busker og stauder. Buskene gir volum og romlighet langs den grå fasaden. Det velges hardføre og voksevillige stauder som kommer igjen år etter år og krever lite vedlikehold. Det er brukt ulike typer av bunndekkende stauder, som brer seg godt å holder ugresset unna. Staudene gir dessuten en rik blomstring. En slik oppgradering er ikke bare til glede for beboerne, men like mye for biomangfoldet, ikke minst pollinerende innsekter.

UNIVERSELL UTFORMING

Tidligere var det laget provisoriske ramper til inngangspartiene, noen av disse var for bratte til å tilfredsstille krav til universell utforming. Høydene inn mot inngangspartiene er opparbeidet som slake ramper i henhold til krav etter teknisk forskrift. Dette gir en mye bedre situasjon for de som er dårlige til beins eller ruller på hjul, som barnevogner, rullator ol.

OVERVANNSHÅNDTERING

De nye dekkene langs inngangspartiene er bygget med sidefall ut mot det grønne. Overvann samles og ledes via åpne vannrenner, ved store regnskyll ledes vannet ut i åpne gressgrøfter/ vadi. Dette avlaster avløpsnettet og bidra til å redusere faren for flomsituasjoner og oppstuvinger nedstrøms.

ETABLERING AV UTVENDING SYKKELPARKERINGSHUS

Trange, overfylte boder i oppgangene ga en kaotisk og lite attraktiv sykkelparkering. Det ble etablert utvendige sykkelparkeringshus som ga beboerne et betydelig bedre tilbud enn i før. De er utformet som lukkede enheter med låsbare dører slik at sykler kan parkeres trygt og tørt. For best mulig kapasitet er det plassert etasjestativ for parkering av sykler i to høyder.