POLLINATORØYA

TRANSFORMASJON AV EN PREGLØS GRESSØY I ET HAV AV ASFALT.

Store asfalterte flater med snuplass for biler rundt en liten gressflekk ga et hardt og lite vennlig inntrykk av skolens hovedinngang. Gressflekken var et resultat av sporingskurver og funksjonskrav for effektiv trafikkflyt, men resultatet var et grått, trist og innholdsløst uterom for elever og ansatte ved skolen.

TRANSFORMASJON

Lørenskog kommune var prosjektleder og i samarbeid med landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær startet arbeidet med å finne et grep som kunne gi et løft til adkomstpartiet. Det ble lagt opp til et enkelt konsept som innebar et nytt tuntre og en ny, frodig, flersjiktet beplantning. Det ble lagt en ny kantstein i ytterkant og tilført ny vekstjord for å sikre nok jordvolum. Fra å være en trist, innholdsløs gressflekk, ble det nå en fargerik oase til glede for mennesker og ikke minst våre pollinerende venner.

POLLINATORØY

Plantevalget ble gjort med tanke på å tiltrekke seg pollinerende innsekter. Småbladlind ble valgt som tuntre. Solbær, rips og buskroser ble plantet i busksjiktet. Blomstrende stauder og ringblomster ble plantet i feltsjiktet. Til sammen utgjør dette et variert matfat for pollinerende innsekt, samtidig som det gir et enormt visuelt løft for skolens hovedadkomst.