REINVENTING CITIES (C40)

«RECIPE FOR FUTURE LIVING» VINNER REINVENTING CITIES – STOVNER!

Prosjektet «Recipe for Future Living» bestående av Ineo Eiendom AS, Mad Arkitekter, Asplan Viak AS, Vill Energi AS, Léva Urban Design AS, Resirqel AS, Mad Communication AS, Deichman Bibliotek, Stovner og Landskap+ AS gikk av med seieren i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen Reinventing Cities (C40) på Stovner i Oslo.

RESSURSBRUK

Prosjektet er et storskala gjenbruksprosjekt hvor både bygg og landskap skal baseres på gjenbruksmaterialer. I prosjektet er det identifisert og valgt ut egnede gjenbruksmaterialer fra rivningsklare tomter i Oslo, for gjenbruk på tomta. Dette er et viktig innspill til byggebransjens enorme avfallshistorikk. Jordas ressurser må forvaltes på en bedre måte enn i dag, prosjektet viser hvordan dette kan gjøres.

BYØKOLOGISK TILNÆRMING

«Ved å betrakte byen som et økosystem ønsker vi å skape et landskap som bidrar til å løse vår tids største utfordringer knyttet til klimautfordringer, ressursbruk, økologi og sosial bærekraft»

Det legges til rette for et variert og frodig bylandskap, basert på lokal «Stovnernatur», biologisk mangfold og spiselige landskap. 1000m2 dyrkbart areal på takene, frukttrær og bærbusker på terrassene utgjør et spiselig landskap tilgjengelig for beboere og nabolaget. Drivhusene gir en utvidet sesong med mulighet for å dyrke eksotiske vekster og kan benyttes som helårs møteplasser.

I gårdsrommet gjenskapes deler av den gamle ravinedalen ved at egnede emner av gråor og hegg hentet ut fra gråor-heggeskogen og replantes i gårdsrommet.  En sentral del av gårdsrommet formes som et lavbrekk med våtmarksvegetasjon som tåler å oversvømmes ved kraftige regnskyll.

KLIMATILPASNING

Vann er en førende premiss for utforming av landskapet, både på tak og på terreng. På takene håndteres regnvann i integrerte fordrøyningsmagsiner på de øvre nivåene – disse utformes som blågrønne takhager. I gårdsrommet fordrøyes og infiltreres overvann i et blågrønt våtmarkslandskap. Dette gir et klimatilpasset landskap!

ET GODT STED Å BO OG LEVE

Bygg og landskap er designet slik at det slik at det blir et sammenhengende landskap og skapes gode forbindelser mellom ute- og innearealer – både på bakkenivå, terrasser og på takene. Takenes ulike nivåer er koblet sammen og gjør det mulig å bevege seg fra tak til tak. Det legges til rette for en rekke felles oppholdsarealer er plassert i blågrønne omgivelser hvor natur og mangfold er en integrert del av utformingen.

Byggende designes med utadrettede funksjoner på bakkeplan, blant annet kafe, sykkelverksted og et start-up miljø som vil oppmuntre og støtte lokale initiativer. Prosjektet vil spille på lag med lokale ressurser på Stovner og være med på å styrke lokalsamfunnet. Målet: Et godt sted å bo og å leve!