TAKHAGE

Pågående prosjektering av en felles takterrasse sentralt på østlandet. Dette vil bli et verdifullt uteareal for beboerne og innby til variert bruk med arealer for rekreasjon, opphold, lek og aktivitet. I tillegg etableres en variert, flersjiktet beplantning som vil bidra til økt biodiversitet, bedret mikroklima, overvannshåndtering og bli en fin møteplass for beboerne.